ประมวลภาพงานประชุมวิชาการกลางปีสูตินรีแพทย์

วันที่ 26-28 เมษายน 2566 บริษัท ซี เมดิค ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลางปีสูตินรีแพทย์ประจำปี 2566 โดยทางบริษัทได้จัดแสดงสินค้าหมวด HPV มานำเสนอให้กับสูตินรีแพทย์ผู้เข้าร่วมงาน

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ซี เมดิค ตลอดทั้งช่วงเวลางานประชุมวิชาการทั้ง 3 วัน

Message us