งานสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

งานประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 ได้จบลงไปแล้ว

พวกเราชาวซี เมดิค ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่แวะมาเยี่ยมชมบูธสินค้า

และร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะคะ 😍 แล้วพบกันใหม่ในงานประชุมปีหน้าค่ะ

🧡 We select the best from all over the world for you 🧡

Message us