งานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

วันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัด ได้จัดบูธแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ และจัดบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

“Digital Genomic Health Literacy for Precision Health and Medicine” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์

ในครั้งนี้บริษัท ซี เมดิค จำกัด ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พูดบรรยายในหัวข้อ “Digital Genomic Health Literacy for Precision Health and Medicine”

กิจกรรมลุ้นของรางวัล

ภายในบูธมีการแสดงสินค้าตัวอย่างและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเช่น

น้ำยาและเครื่องหลักการ FIA หลากหลาย Parameter

FREND

iChroma

เครื่อง POCT

Zybio Q8 Pro

Sansure iPonatic

COVID-19 Ag Rapid test

Zybio

Sansure

OnSite CTK

HPV DNA

Tellgen

Sansure

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจรรมแจกของรางวัลให้กับลูกค้าที่มาเยี่ยมเยียนบูธด้วย

ในงานถัดไปที่ ซี เมดิค จะไปออกบูธจะเป็นที่ไหน วันใด โปรดติดตามได้จากแฟนเพจ https://www.facebook.com/zmedicthai/ และบนเว็บไซต์ http://www.z-medic.com

Message us