งานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565

ในวันที่วันที่ 1-2 กันยายน 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัดได้เข้าร่วมจัดบูธและแสดงสินค้าคุณภาพในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมยามดี โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี

ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าโดย Technical Specialist/Sales Representative/Product Specialist
FREND COVID-19 Ag+FLU A&B POCT หลักการ FIA
เครื่อง POCT/HPV Self-Collection
เครื่อง iChroma II หลักการ FIA
Message us