คุณรู้จักโนโรไวรัส (Norovirus) หรือไม่?

โนโรไวรัส (Norovirus)  คือ ไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบในกระเพาะอาหาร เป็นสาเหตุของการติดเชื้อท้องเสียหรือโรคอุจจาระร่วงที่ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรีย มักพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่จะพบได้มากสุดในกลุ่มของเด็กเล็ก เด็กโต และในกลุ่มของผู้สูงอายุ หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ โดยไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวเพียง 12-48 ชม.   

การติดเชื้อเกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือการสัมผัสกับสิ่งของพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสนี้ปนเปื้อน มักจะระบาดบ่อยในช่วงหน้าหนาว เนื่องจากเชื้อโนโรไวรัสนี้มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม มีชีวิตอยู่บนพื้นผิวหรือสิ่งของได้นานหลายวัน และยังทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ อีกด้วย ส่วนใหญ่พบตามโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก หรือชุมชน ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อไวรัสได้ผ่านทางอุจจาระและการอาเจียน อาการของการติดเชื้อโนโรไวรัสจะคล้ายๆกับอาหารเป็นพิษ คือ ท้องเสีย ปวดมวนท้อง อาเจียนรุนแรง และมีไข้ต่ำ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะในการรักษาหรือวัคซีนในการป้องกันเชื้อไวรัสนี้ 

อาการติดเชื้อโนโรไวรัสทั่วไป  
1.ปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำ  
2.คลื่นไส้ อาเจียน  
3.มีไข้ต่ำ ปวดหัว  
4.ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย  
5.อ่อนเพลีย  

การตรวจวินิจฉัย  ทำโดยการเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

การรักษา  ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาและยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคโนโรไวรัสจะเน้นไปที่การรักษาตามอาการ ส่วนใหญ่อาการต่างๆจะดีขึ้นและหายภายใน 3-4 วัน 

  • หากมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน ให้รับประทานอาหารอ่อน เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก   
  • มีอาการอ่อนเพลีย อ่อนแรง หรือถ่ายบ่อยครั้งให้ดื่มน้ำเกลือแร่ ORS  
  • หลีกเลี่ยงอาหารย่อยยาก รสจัด  
  • กรณีที่มีการอาเจียน ท้องเสียบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำส่งผลให้เกิดภาวะช็อกได้ ความดันต่ำและอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นควรรีบเข้าพบแพทย์และรักษาตัวโดยเร็ว  

การป้องกัน
1.ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร  
2.หลีกเลี่ยงของไม่สะอาด ของดิบสดหรือไม่ผ่านการปรุงสุก  
3.ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด  
4.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกับผู้ป่วย  
5.ใช้หลักการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”  

สนใจน้ำยาตรวจหาเชื้อ Norovirus : https://z-medic.com/product-category/test/gastrointestinal-diseases/norovirus/  

ที่มาจาก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข , ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

Z-medic

💗We Select the Best from all over the World for You.

Message us