ความแตกต่างระหว่าง Fasting Blood Sugar กับ HbA1c

สิ้นปีแล้ว เช็คน้ำตาลในเลือดกันหรือยัง❓
ความแตกต่างระหว่าง Fasting Blood Sugar กับ HbA1c
ตรวจระดับน้ำตาลเหมือนกัน แต่ต่างกันอย่างไร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์: https://z-medic.com/product-category/test/diabetes/hba1c/

#Zmedic#FBS#HbA1c

Message us