ความแตกต่างของไข้หวัดธรรมดา (Common cold) และ ไข้หวัดใหญ่ (Flu, Influenza)

ไข้หวัดธรรมดา (Common cold)

เป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจสามารถเกิดขึ้นได้จากการได้รับเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งมีหลายสายพันธุ์ แต่ประเภทที่พบส่วนมากคือ Rhinoviruses และ Coronaviruses หรืออาจเกิดขึ้นได้จากโรคภูมิแพ้ เช่น แพ้ฝุ่น แพ้ขนสัตว์ แพ้อากาศ และอาจเกิดได้จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้เกิดอาการระคายเคืองจมูก จาม น้ำมูกไหล โรคหวัดเป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรงและสามารถรักษาหายได้เองที่บ้านภายใน 5 – 7 วัน

การติดต่อ – สามารถติดต่อได้จากละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ที่เกิดจากการไอ จาม สัมผัส หรือหายใจรดกัน ผู้ป่วยจะมีอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 1-3 วัน

อาการ – อาจมีอาการไข้ต่ำไปจนถึงมีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยร่างกาย ครั่นเนื้อครั่นตัว คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ คอแห้ง เจ็บคอ เสียงแหบ มีน้ำมูก ลักษณะของน้ำมูกส่วนใหญ่จะมีสีใส ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะและท้องเสียถ่ายเป็นมูกร่วมด้วย

โรคแทรกซ้อนของไข้หวัด – ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดอาจจะมีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่อ่อนแอลงอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจมีโอกาสแพร่เชื้อร่วมกันกับเชื้อไวรัสได้ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการต่อมทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมหรือปอดอักเสบ และสำหรับเด็กเล็กอาจเกิดอาการไข้สูงจนชักได้ โรคแทรกซ้อนที่รุนแรงมักเกิดกับผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือขาดอาหาร

การรักษา – ส่วนใหญ่โรคไข้หวัดจะเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัส ยังไม่มียาที่ใช้รักษาโดยเฉพาะเพียงแต่รักษาและให้ยาตามอาการเท่านั้น เช่น เมื่อผู้ป่วยมีอาการไข้ สามารถให้ยาลดไข้แก่ผู้ป่วยได้ เช่น ทานยาพาราเซตามอนเพื่อลดไข้ เมื่อมีไข้ตัวร้อนให้เช็ดตัวและดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อระบายความร้อนจากตัวผู้ป่วย เป็นต้น

การป้องกัน – สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงในที่ที่ผู้คนเยอะๆ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หมั่นล้างมือและชำระร่างกายให้สะอาด ฉีดวัคซีนไข้หวัดเพื่อเป็นการป้องกัน

ไข้หวัดใหญ่ (Flu, Influenza)

เป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ (Influenza A), ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี (Influenza B),และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ซี (Influenza C) ซึ่งสายพันธุ์ซีจะมีความรุนแรงน้อยที่สุดและเกิดการระบาดเฉพาะในวงจำกัดเมื่อเทียบกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและบีแล้ว อาการของโรคจะมีตั้งแต่อาการป่วยเล็กน้อยไปจนถึงอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตได้

การติดต่อ – สามารถติดต่อได้จากละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ที่เกิดจากการไอ จาม สัมผัส หรือหายใจรดกัน ผู้ป่วยจะมีอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 1-4 วัน

อาการ – อาการของโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการรุนแรงและป่วยนานกว่าโรคไข้หวัดทั่วไป มีอาการแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ ในกลุ่มเด็กโตรวมไปจนถึงผู้ใหญ่ มักจะมีอาการของไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย คัดจมูก ไอเนื่องจากหลอดลมอักเสบ อ่อนเพลียมาก เจ็บคอ มีน้ำมูกใส เบื่ออาหาร ในผู้ป่วยที่มีอาการโรคแทรกซ้อน เช่น โรคปอดอักเสบ อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ส่วนอาการของเด็กเล็กจะมีไข้สูง ร่วมกับอาการทางระบบอื่นๆ เช่น คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลว ชักเนื่องจากไข้สูงเป็นต้น อาการของผู้ป่วยจะดีขึ้นภายใน 5 วันหลังจากป่วย และหายเป็นปกติ ภายใน 7 – 10 วัน

โรคแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ – ในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่าง ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ซึ่งเสี่ยงต่อการมีอาการที่รุนแรงและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

การรักษา – ส่วนใหญ่โรคไข้หวัดจะเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัส ยังไม่มียาที่ใช้รักษาโดยเฉพาะเพียงแต่รักษาและให้ยาตามอาการร่วมกับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ แต่ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำเป็นต้องได้รับการระมัดระวังในการใช้ยาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอาการของไข้หวัดใหญ่บางส่วนนั้นมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออกมาก ซึ่งยากลุ่มสเตียรอยด์(Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs:-NSAIDs) เช่น ไอบูโพเฟน (ibuprofen) และ แอสไพริน (aspirin) นั้นอาจจะทำให้โรคไข้เลือดออกมีอาการที่แย่ลงได้ จึงควรใช้ยากลุ่มนี้ก็ต่อเมื่อแพทย์หรือโรงพยาบาลได้ทำการวินิจฉัยโรคแล้ว และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงควรไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยตัวโรคและสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ก่อให้เกิดโรคอย่างถูกต้อง เพื่อทำการรักษาให้ยาต้านไวรัสอย่างถูกวิธี และได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเมื่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน

การป้องกัน – สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่พบปะผู้คน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ผู้คนหนาแน่น หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วย พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำเยอะๆ หมั่นล้างมือให้สะอาด และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน

สนใจน้ำยาตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ : https://z-medic.com/product-category/test/respiratory-diseases/influenza/

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล , สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย , มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์

👩‍🔬Zmedic
💗We Select the Best from all over the World for You.

Message us