มาตรการเดินทางระหว่างประเทศ มกราคม 2023

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศของประเทศที่มีมาตรการรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ มาตรการของประเทศที่มีขั้นตอนรับผู้โดยสารจากทั้งประเทศจีน ไทย และผู้โดยสารทั่วไปที่จำเป็นต้องทราบดังนี

Pawinee

January 17, 2023
Message us