ไข้เลือดออก เป็นแล้วเป็นได้อีก

โรคไข้เลือดออก เป็นแล้วก็เป็นได้อีก
ผู้ป่วยสามารถป่วยซ้ำได้เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์อื่น และมีแนวโน้มป่วยรุนแรงกว่าครั้งแรก

Pawinee

August 25, 2022

Long Covid I อวัยวะที่เสียหายหลังจากติดโควิด

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติที่อวัยวะภายในร่างกาย เนื่องจากเชื้อมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอวัยวะต่าง ๆ ทำให้เกิดการอักเสบหรือเสียหายที่อวัยวะส่วนนั้น ๆ

Pawinee

August 19, 2022

เราสามารถติดเชื้อไวรัส HPV ได้อย่างไร?

การติดเชื้อไวรัสเกิดจากการรับเชื้อ HPV จากการสัมผัสวัสดุสิ่งของที่มีเชื้อ HPV ปนเปื้อนหรือผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ HPV อยู่แล้ว จากกิจกรรมดังกล่าวจึงทำให้มีโอกาสติดเชื้อที่บริเวณปากมดลูกและอวัยวะส่วนอื่น ๆ รวมถึงทวารหนักได้ง่าย

Pawinee

August 18, 2022

ทำความรู้จัก HPV เชื้อไวรัสก่อโรคมะเร็งปากมดลูก

สถิติการป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยสูงเป็นอันดับที่ 2 ช่วงอายุที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตรวจพบมะเร็งอยู่ในช่วงอายุ 40-70 ปี
สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus หรือ HPV โดยทั่วไปแล้วเชื้อไวรัส HPV มีอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า 200 สายพันธุ์ แต่ร่างกายของเราสามารถกำจัดออกเองได้ตามธรรมชาติ

Pawinee

August 18, 2022

OMICRON BA.4/BA.5 COVID-19 Variants Update

ปี สายพันธุ์นี้มีความอันตรายเนื่องจากมีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง L452R เป็นการกลายพันธุ์ตำแหน่งเดียวกับสายพันธุ์เดลตาซึ่งเป้าหมายเป็นปอด ทางกรมวิทยาศาสตร์ทางแพทย์จึงมีความกังวลในเรื่องของการระบาดที่รวดเร็วและมีความรุนแรงเหมือนเดลตา

Pawinee

July 21, 2022
1 2
Message us