3 โรคระบาดช่วงเทศกาล

โรคระบาดส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นที่รู้กันดีว่าระบบทางเดินหายใจนั้นสำคัญมากกับร่างกายของคนเรา ซึ่งโรคระบาดที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมักจะระบาดอยู่บ่อยๆ โดยมีมากมายหลายโรค และโรคเหล่านั้นสามารถแพร่กระจายได้ง่ายอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาไม่กี่วัน ในวันนี้ ซี เมดิค จึงยกตัวอย่างโรคที่ติดต่อง่ายและมักระบาดในช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและป้องกันกลุ่มโรคระบาดนี้ มาดูกันว่าเราควรระวังโรคอะไรกันบ้าง😷👇

1.Covid 19

อาการ : มีไข้ต่ำหรือไข้สูง อ่อนเพลีย ไอแห้ง เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่ได้กลิ่น

ติดต่อ : ผ่านทางอากาศโดยการไอ จามรดกัน หรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อร่วมกัน

ป้องกัน : ฉีดวัคซีน สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง

2.ไข้หวัดใหญ่ A/B

อาการ : มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย หนาวสั่น คัดจมูก น้ำมูกใส ไอ กระบอกตาแดง

ติดต่อ : ผ่านทางอากาศโดยการไอ จามรดกัน หรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อร่วมกัน

ป้องกัน : ฉีดวัคซีน สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

3.ปอดอักเสบ (ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)

อาการ : มีไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ

ติดต่อ : หายใจนำเชื้อเข้าสู่ปอดโดยตรงหรือ ผ่านการไอ จามรดกัน

ป้องกัน : สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

เพื่อความห่างไกลจากโรคระบาด เว้นระยะห่าง ใส่แมส ล้างมือ กันอยู่เสมอนะคะ.

ด้วยความห่วงใยจาก Zmedic💙🧡👩‍🔬

สนใจน้ำยาตรวจหาเชื้อระบบทางเดินหายใจ : https://z-medic.com/product-category/test/respiratory-diseases/

ที่มา : กรมควบคุมโรค – กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

👩‍🔬Zmedic
💗We Select the Best from all over the World for You.

Message us