เช็คอาการป่วยจากฝุ่น PM 2.5

ภัยจากฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบัน ยังคงน่ากังวลและดูเหมือนจะไม่จางหายไปง่ายๆ เนื่องด้วยสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เช่น การสูบบุหรี่ การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ การเผาขยะ เชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยตัวอยู่ในอากาศนั้นมีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก เราจึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ แต่ถ้าเกิดมีปริมาณฝุ่นสูงมากๆจะทำให้ท้องฟ้ามีสีมืดครึ้ม คล้ายๆหมอกลอยตัวอยู่ในอากาศ และส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อร่างกายของเราได้

อาการป่วยจากฝุ่น PM 2.5

1.ระคายเคืองตา แสบตา น้ำตาไหล ตาแดง

2.ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล แน่นหน้าอก

3.เป็นผื่น  ลมพิษ ตามใบหน้าและร่างกาย

ผลกระทบทางสุขภาพ

1.เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ

2.เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง

3.เสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดเรื้อรัง เช่น มะเร็งปอด

ทั้งนี้เราสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยตนเอง เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบและอาการป่วยทางสุขภาพ

วิธีลดฝุ่นด้วยตนเอง

1.งดจุดธูป เผาขยะ

2.ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ดับเครื่องขณะจอด

3.เดินทางด้วยรถสาธารณะ

4.ปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษ

5.ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำ

6.ใช้เครื่องฟอกอากาศ

ที่มาจาก : กรมควบคุมมลพิษ , Thai PBS

👩‍🔬Zmedic
💗We Select the Best from all over the World for You.

Message us