ห่างไกลโนโรไวรัส (Norovirus) เพียง  “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

โนโรไวรัส (Norovirus)  เป็นสาเหตุของการติดเชื้อท้องเสียหรือโรคอุจจาระร่วง การติดเชื้อเกิดจากการรับประทานอาหารหรือสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสนี้ปนเปื้อน เชื้อโนโรไวรัสมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้นานหลายวัน และยังทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ มักระบาดในกลุ่มเด็กเล็กช่วงหน้าหนาว ในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ใช้รักษาโดยตรง

สนใจน้ำยาตรวจหาเชื้อ Norovirus : https://z-medic.com/product-category/test/gastrointestinal-diseases/norovirus/ 

ที่มา  : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข , ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

Z-medic

💗We Select the Best from all over the World for You.

Message us