บริการของเรา

FIDO U2F ก้าวต่อไปของการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน

ปัญหาความปลอดภัยพื้นฐานที่สุดที่เราพบกันได้เสมอในทุกวันนี้ไม่ใช่ช่องโหว่ซอฟต์แวร์ที่ต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิค เช่น "1234" หรือ "password"

Back to Top