BioTracer Dengue IgM/IgG
BioTracer Dengue IgM/IgG
ตรวจหา
Dengue virus IgM/TgG (DEN1-4)
หลักการ
Immunochromatography Assays
ชนิดของตัวอย่าง
Serum / Plassma / Whole blood 
ความไว/ความจำเพาะ
91.3% / 92.0%
 
Pack size : 30 tests/kit
 
 
ผู้ผลิต
NanoEnTek


RELATED PRODUCTS
Back to Top