งานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565

ในวันที่วันที่ 1-2 กันยายน 2565 บริษัท ซี เมดิค จำกัดให้เข้าร่วมจัดบูธและแสดงสินค้าคุณภาพในงานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมยามดี โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี

Pawinee

September 7, 2022

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัส influenza ที่ติดเชื้อผ่านจมูก คอ และปอด การติดเชื้อทำให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิตได้

Pawinee

September 7, 2022

ไข้เลือดออก เป็นแล้วเป็นได้อีก

โรคไข้เลือดออก เป็นแล้วก็เป็นได้อีก
ผู้ป่วยสามารถป่วยซ้ำได้เมื่อติดเชื้อสายพันธุ์อื่น และมีแนวโน้มป่วยรุนแรงกว่าครั้งแรก

Pawinee

August 25, 2022

Long Covid I อวัยวะที่เสียหายหลังจากติดโควิด

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติที่อวัยวะภายในร่างกาย เนื่องจากเชื้อมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอวัยวะต่าง ๆ ทำให้เกิดการอักเสบหรือเสียหายที่อวัยวะส่วนนั้น ๆ

Pawinee

August 19, 2022
1 2 3
Message us