มาตรการเดินทางระหว่างประเทศ มกราคม 2023

มาตรการสำหรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 
อัพเดท ณ วันที่ 10 มกราคม 2023 

  • ไม่ตรวจเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม 
  • หากประเทศต้นทางมีเงื่อนไขผล PCR เป็นลบก่อนกลับต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการตรวจรักษาโรคโควิด 19
  • หากมีอาการทางเดินหายใจให้เลื่อนการเดินทาง 
  • แนะนำให้ผู้เดินทางสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ 
  • ตรวจ ATK เมื่อมีอาการทางเดินหายใจ หากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
  • สำหรับผู้ที่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางกลับประเทศควรเข้าพักในโรงแรม SHA+ 

รายละเอียดเพิ่มเติม:  https://www.bbc.com/thai/articles/czdk3z097kwo  

อ่านฉบับเต็ม

ประเทศจีน https://thaiembbeij.org/th/covid-19/entering-beijing/  

ประเทศอินเดีย https://workpointtoday.com/covid-india-thai-pcr/

ประเทศบังกลาเทศ https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/a-z-list-of-countries/bangladesh/ 

https://support.airasia.com/s/article/Travel-Requirements-Bangladesh?language=en_GB

อ่านฉบับเต็ม

ประเทศญี่ปุ่น https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201227/ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html

ประเทศอินโดนีเซีย https://kemlu.go.id/losangeles/en/news/11727/update-indonesia-travel-restrictions  

**เพื่อความมั่นใจสำหรับทุกท่าน แนะนำให้มีผลตรวจติดตัวไว้ระหว่างการเดินทาง เนื่องจากมาตรการการรับผู้เดินทางเข้าประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ**

Message us